6 lutego 2020 – Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

W pierwszym etapie IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego: Sakrament Eucharystii w prawie kanonicznym, udział wzięło ok. 1500 uczestników z całej Polski, w tym 12 uczniów z naszej szkoły.

Uniwersytecka Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac, do finału zakwalifikowała następujących uczniów naszej szkoły:

Anna Dmitroca kl. IIc, Justyna Dmitroca kl.IIc, Karolina Rożek kl.Ic g, Agata Lachowska kl.II f, Filip Wróbel kl.I g p

Finał konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2020r. w Warszawie.

Uczniów do konkursu przygotowały: P. Grażyna Skakuj  i P. Małgorzata Polańska