6 lutego 2017 – Bezpieczeństwo w sieci

IMG_54862 lutego 2017 odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących warsztaty  z cyberprzemocy pod hasłem  „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”. Spotkania dla klas: IIA gimnazjum oraz IJ, IH, IB liceum poprowadził trener Robert Turski z Lublina, którego celem było nawiązanie kontaktu z uczniami, odwoływanie się do ich wiedzy z tego zakresu i zwrócenie uwagi na sprawę bezpieczeństwa w wirtualnej przestrzeni. Dostęp do Internetu odgrywa w dzisiejszym świecie ważną rolę w szkole, w pracy, w kontaktach,  rozrywce, sprzyja realizacji pasji, dokształcaniu itd. Korzystanie z Sieci oprócz licznych zalet niesie także zagrożenia dla użytkowników i o tych możliwościach rozmawiali uczniowie z osobą kompetentną i z zaangażowaniem prowadzącą zajęcia.