6 grudnia 2019 – Podziękowania od Prezydenta i Ministra Edukacji Narodowej

Nasza szkoły otrzymała podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej, ósmej edycji  w auli szkoły uczniowie czytali Nowele polskie. Dzięki tej lekturze mogli odkryć ich patriotyczne i uniwersalne przesłanie.

Z kolei Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski uhonorował szkołę dyplomem za udział w akcji „Szkoła pamięta”, mającej na celu kultywowanie tradycji i pamięci o wszystkich, którzy odeszli. Uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzali groby zmarłych nauczycieli oraz osób zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Minister Edukacji Narodowej przesłał także podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. 11 listopada odświętnie ubrana cała społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy w sali gimnastycznej.