6 czerwca 2019 – Lubelski Kurator Oświaty nagrodził laureatów konkursów

31 maja 2019 roku w auli Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się uroczysta gala podsumowania konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W gronie laureatów, którzy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi, są uczniowie naszego gimnazjum: Piotr Łaba, Kamil Grabowski, Aleksandra Chutkowska, Konrad Deryło, Agata Przytuła i Filip Świtała. Piotr Łaba został wyróżniony jako wielokrotny laureat konkursów przedmiotowych.

Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty serdecznie pogratulowała uczniom osiągniętych sukcesów i podziękowała nauczycielom oraz dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z młodzieżą.