5 listopada 2018 – Odwiedził nas sam Dionizos!…, czyli lekcja literatury antycznej na szkolnej scenie.

Dnia 26 października 2018 roku w naszej szkole klasy pierwsze liceum uczestniczyły w spektaklu pozwalającym poznać tajniki teatru antycznego.

Sztuka przygotowana przez artystów scen krakowskich współtworzących grupę teatralną „Cogito Kraków” w ciekawy sposób prezentowała zasady organizacji widowisk dramatycznych w starożytnej Grecji oraz związane z tym elementy obyczajowości, życia religijnego i artystycznego. Brało w niej udział trzech aktorów, którzy wcielili się w podwójne role: profesora i studentów uniwersytetu oraz boga Dionizosa i dwóch greckich dramaturgów. Osią konfliktu scenicznego był spór pomiędzy tragikami greckimi Ajschylosem i Sofoklesem o palmę pierwszeństwa w dionizyjskim konkursie teatralnym. Spór musiał rozstrzygnąć sam Dionizos pozostający w bezpośrednim kontakcie /telefonicznym!/ z olimpijskim ojcem Zeusem.

Dość zaskakujące powiązanie świata antycznego ze współczesnością i profesjonalne kreacje występujących postaci bardzo podobały się widowni. Świetne połączenie wiedzy o teatrze z dużą dawką humoru pozwalało nie tylko na naukę, ale również na dobrą zabawę. Niektórzy z nas mogli stać się nawet aktorami, korzystając z zaproszenia do udziału w niektórych scenach zbiorowych, a wszyscy czuliśmy się jak widzowie w teatrze greckim, gdy mogliśmy żywo reagować na wydarzenia mające miejsce na scenie.

Ta niezwykła lekcja literatury starożytnej na długo pozostanie w naszej pamięci i jestem przekonana, że wielu z nas, młodych widzów, chętnie skorzysta z podobnych wydarzeń artystycznych w przyszłości.

EM