5 kwietnia 2017 – Konkurs Biochemiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

31 marca 2017 roku w Lublinie na wydziale Biochemii UMCS odbył się ostatni etap Konkursu Biochemicznego. Ignacy Tarski uczeń klasy II „ i” zajął w tym konkursie 3 miejsce i uzyskał tytuł Laureata.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe ,a szkoły wzięły udział w losowaniu biochemicznych upominków. Zgodnie z Uchwałą Senatu UMCS laureaci Konkursu Biochemicznego (1-3 miejsce) są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na kierunki Biologia i Biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (Uchwała nr XXIII-26.7/15 z dnia 27 maja 2015 r.). Ten sukces umożliwił wiec Ignacemu otrzymanie indeksu na wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.

W konkursie brało udział ponad 70 uczniów z całego województwa lubelskiego. Oprócz Ignacego w konkursie startowali uczniowie klasy II „i” Paweł Słoma i Kamil Wróbel i uzyskali bardzo dobre wyniki. Opiekunem uczniów jest pani Barbara Zielińska.

Gratulujemy sukcesu!