5 czerwca 2017 – Podzielmy się życiem – Oddajmy krew dla Jagody!

13 czerwca 2017 r. od 9.00 do 12.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły przeprowadzona zostanie akcja oddawania krwi dla Jagody – dziewczynki, która uległa wypadkowi samochodowemu.

Potrzebna jest każda ilość, każda grupa krwi, ponieważ zostanie ona zamiennie przekazana dla Jagody. Prosimy o zgłaszanie się osób pełnoletnich z dokumentem tożsamości. Tego dnia można będzie zgłosić się także do rejestru dawców szpiku kostnego.

Akcja organizowana jest przez Szkolne koło PCK we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim, którzy chcieliby pomóc Jagodzie!

Zdjęcie – link