4 marca 2018 – Dni Otwarte WSEiI w Lublinie

Klasa II D miała 21 lutego okazję uczestniczyć w Dniu Otwartym organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Była to idealna okazja do poznania uczelni oraz pogłębienia wiedzy o możliwościach nauki w tej szkole wyższej. Młodzież brała udział w ciekawych zajęciach oraz wysłuchała interesujących wykładów np. „Co wybrać po maturze/studiach”,  „Masz prawo wiedzieć. Twoje prawa w urzędzie”, „Czy nadajesz się na przedsiębiorcę ? Badanie testem M-Astra”,  „Twórcze myślenie jest w cenie! Trening kreatywności w efektywnym uczeniu się.” Takie zajęcia mogą ułatwić uczniom II klasy liceum wybór kierunku studiów za rok.

Opiekunami wyjazdu byli: pan Robert Grabias i ks. Artur Schodziński.