4 maja 2016 – Ostatni raz ze swoją klasą

IMG_1316

Galeria I

DSC_4620

Galeria II

DSC_0010

Galeria III

29 kwietnia 2016 roku miały miejsce dwie ważne dla społeczności szkolnej uroczystości – poświęcenie repliki Sztandaru Szkoły oraz pożegnanie 320 maturzystów.

Sztandar nadany szkole w 1947 roku, w 10 rocznicę powstania placówki, jest nieodłącznym elementem najważniejszych uroczystości szkolnych oraz uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem młodzieży. Przez 69 lat uległ częściowemu zniszczeniu i został umieszczony w pamiątkowej gablocie. Oryginał zastąpiono nowym sztandarem, ufundowanym przez nauczycieli i rodziców. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w Kościele św. Jerzego w Biłgoraju, w której uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, maturzyści i delegacje uczniów klas I i II liceum oraz gimnazjum.

Następnie w auli szkoły spotkali się uczniowie klas trzecich liceum z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami oraz młodszymi koleżankami i kolegami, aby po raz ostatni wziąć udział w akademii z okazji zakończenia roku szkolnego dla maturzystów. W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście: pan Jan Koman, kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, pan Tomasz Denkiewicz, przewodniczący Rady Rodziców, pani Elżbieta Kuszewska, przedstawiciel rodziców uczniów klas trzecich.

Uczniowie wyróżnieni za naukę, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych otrzymali nagrody książkowe i statuetki.

Absolwenci liceum podziękowali za przekazaną wiedzę, za wspieranie w rozwoju pasji i zainteresowań, cierpliwość, życzliwość, opiekę i wspólnie spędzony czas. Życzenia maturzystom złożyli: kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju – pan Jan Koman, który odczytał list od Starosty Biłgorajskiego skierowany do absolwentów, dyrektor szkoły – pan Marian Klecha, rodzice oraz młodsi koledzy.  Na zakończenie odbyła się część artystyczna i spotkanie z wychowawcami w klasach.