31 maja 2021 – Warsztaty chemiczne w naszej szkole

Od 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”. W ramach jego realizacji licealiści wyjeżdżali cyklicznie na zajęcia laboratoryjne odbywające się w Zakładzie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tym razem, 26 maja 2021 roku, do naszej szkoły przyjechali pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego i przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla trzech 10-osobowych zespołów. Pierwsza grupa poznawała tajniki kolorowego świata chemii, wykonując samodzielnie doświadczenia z użyciem roztworów kwasów, zasad i soli. Uczniowie rozwiązywali także krzyżówki analityczne czyli poszukiwali zaginionych jonów w roztworach, a następnie wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Kolejne zajęcia dotyczyły chemicznego pojedynku kwasów i zasad. Młodzi chemicy samodzielnie przygotowali roztwór zasady sodowej o określonym stężeniu, a następie metodą miareczkowania ustalali jego stężenie. Ostatnie zajęcia poświęcone były  technikom zapamiętywania. Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież w ciekawy i aktywny sposób kontynuowała swoją przygodę z chemią eksperymentalną.

Podsumowując spotkanie z licealistami, pracownicy Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podkreślili, że najważniejsze jest, aby w uczniach rozbudzić ciekawość poznawczą, a następnie zainspirować młodych ludzi do samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Pani dr Jadwiga Stachowicz stwierdziła, że w nauce chemii sprawdzają się słowa Konfucjusza: „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem”, ponieważ uczeń najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczenie oraz pytania, jakie temu doświadczeniu towarzyszą.