31 maja 2021 – Grant dla Beniamina w konkursie „WyMODELuj swoje marzenia”

Beniamin Gleń z kl. I B otrzymał grant w konkursie „WyMODELuj swoje marzenia” na częściowe pokrycie kosztów związanych z kupnem instrumentu perkusyjnego – ksylofonu. Nasz licealista jest jednocześnie uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu i w zakresie muzyki ma wiele osiągnięć, w tym międzynarodowych. Swoją pasję – grę na instrumentach perkusyjnych Beniamin rozwija od szóstego roku życia. Obecnie uczy się w dwóch szkołach muzycznych: w Biłgoraju i Zamościu, gdzie podczas wielogodzinnych ćwiczeń doskonali swoje umiejętności. Otrzymany grant umożliwi Beniaminowi rozwijanie zainteresowań w dziedzinie artystycznej i zapewne przyczyni się do kolejnych sukcesów, czego serdecznie życzymy.