30 października 2014 – Uczniowie LO im. ONZ ambasadorami…

crailsheim

Uczniowie
z LO im. ONZ
ambasadorami Biłgoraja
w Crailsheim

Bieżący rok obfituje w wydarzenia promujące trwającą od czternastu lat przyjaźń pomiędzy Biłgorajem i południowoniemieckim miastem Crailsheim. Podczas czerwcowych Dni Biłgoraja nadano tytuł Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraj panu Franzowi Kasimirowi z Crailsheim, a w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ uroczyście otwarto Bibliotekę Niemiecką. We wrześniu były burmistrz Biłgoraja pan Stefan Oleszczak w uznaniu swoich zasług na rzecz budowania porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami i ogromny wkład na rzecz partnerstwa obu miast został uhonorowany najwyższym odznaczeniem władz miejskich Crailsheim, tzw. Złotą Horafą. W uroczystości towarzyszyła mu grupa mieszkańców naszego miasta, która w trzeci weekend września tradycyjnie przebywała w Niemczech na zaproszenie Komitetu Partnerskiego Biłgoraja. Czytaj więcej…