30 marca 2017 – Matematyczny sukces Piotra

 Piotr Łaba z klasy I A gimnazjum został finalistą XII Olimpiady Matematycznej Juniorów, której etap centralny odbył się 25 marca 2017 r. w Warszawie.

Olimpiada cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów gimnazjum. W roku szkolnym 2016/2017 w części testowej wzięło udział 12079 uczniów gimnazjum z całej Polski, a w części korespondencyjnej 3219 uczniów z 784 szkół. W zawodach II stopnia wzięło udział 1027 uczniów z 436 szkół. W zawodach III stopnia wzięło udział 171 uczniów z 98 szkół. Przyznano 85 tytułów laureata I, II i III stopnia. Warto podkreślić, wśród wszystkich uczestników był tylko 1 uczeń szkoły podstawowej i 9 z klas pierwszych gimnazjum, pozostali zawodnicy to uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum.

Uroczystość podsumowania, ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów odbyła się 26 marca 2017 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej z udziałem znakomitych gości między innymi: Wiceministra Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia i Prodziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Konstantego Junoszy – Szaniawskiego.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie, trójstopniowe zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, adresowane do uczniów gimnazjum. W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMJ ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe OMJ oraz Czesko – Polsko – Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

Finalistom i laureatom OMJ przysługują uprawnienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Są przyjmowani do wybranych przez siebie placówek niezależnie od kryteriów rekrutacji, laureaci i finaliści są zwolnieni z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia i otrzymują maksymalną ilość punktów.

Opiekunem ucznia jest pani Dorota Kutryn.

Gratulujemy!