30 marca 2015 – Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

26 marca III Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej w Krasnymstawie

Dnia 26 marca 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbył się III Wojewódzki Konkursu Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku.” Konkurs składał się z dwóch części: dyktanda i testu poprawnościowego. Łącznie największą liczbę punktów otrzymała Agata Hułas z klasy III G, zajmując I miejsce. W nagrodę Agata otrzymała laptopa oraz indeks na Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunek: filologia polska.

W tym samym konkursie VI miejsce zajęła Sylwia Szcząchor z klasy III D. W etapie wojewódzkim brało udział 47 uczestników z 25 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Głównym celem konkursu była popularyzacji kultury języka polskiego oraz krzewienie pięknej i poprawnej polszczyzny. Za stronę merytoryczną zadań konkursowych odpowiadała dr Anna Majewska-Wójcik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Po części konkursowej młodzież miała możliwość wysłuchania wykładu nt. mody językowej.

Opiekunem Agaty Hułas jest mgr Jadwiga Rataj, a Sylwii Szcząchor mgr Barbara Chołyst.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!