30 maja 2018 – IV Powiatowy Konkurs Literacko-Czytelniczy

28 maja w czytelni biblioteki szkolnej odbyła się 4. edycja Powiatowego Konkursu Literacko-Czytelniczego „Podróż do świata książek”. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku poświęcona była tematyce patriotycznej.

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu dotyczącego życia i twórczości Elizy Orzeszkowej oraz noweli „Gloria victis” –  utworu nawiązującego do walki narodowowyzwoleńczej. W części ustnej każdy z uczestników czytał przygotowany wcześniej fragment wybranej przez siebie polskiej powieści o charakterze patriotycznym.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Powiatu Biłgorajskiego.

Komisja Konkursowa: pani Dorota Mach – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, pani Halina Ewa Olszewska – poetka, regionalistka, laureatka konkursów literackich i publicystycznych oraz pani Maria Szeliga – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju bardzo wysoko oceniła poziom przygotowania uczestników i pochwaliła wszystkich uczniów za wiedzę, a także za piękne czytanie.

Po podsumowaniu części pisemnej oraz ustnej jury wyłoniło laureatów i postanowiło wyróżnić następujących uczniów:

  • I miejsce – Natalia Pawlos ze Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym, opiekun pani Iwona Stawarska
  • II miejsce – Katarzyna Łokaj z Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju, opiekun pani Beata Kulik
  • III miejsce – Gabriela Okoń ze Szkoły Podstawowej w Dereźni, opiekun pani Dorota Łukaszczyk

Wyróżnienia:

  • Joanna Pacyk ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie, opiekun pani Anna Lisiczka,
  • Magdalena Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie, opiekun pani Elżbieta Wojtoń
  • Karolina Bastrzyk ze Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym, opiekun pani Bożena Fusiarz

Fundatorem nagród książkowych dla zwycięzców był Uczniowski Fundusz Oświaty przy I LO im. ONZ w Biłgoraju.

Konkurs zorganizowali nauczyciele bibliotekarze: pani Elżbieta Ciryt, pani Anna Dobraczyńska i pani Jadwiga Oleszek.