30 kwietnia 2015 – Sukces w Olimpiadzie Biologicznej

W dniach 24-27 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbył się finał centralny XLIV Olimpiady Biologicznej. Uczestniczyła w nim uczennica naszej szkoły Natalia Dziewa i uzyskała tytuł finalisty.

Olimpiada składała się z trzech etapów – szkolnego, okręgowego i centralnego. Uczennica najpierw wykonała doświadczenie biologiczne, w oparciu o które napisała pracę badawczą wysoko ocenioną przez komisję szkolną. Taką samą ilość punktów przyznał recenzent Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej i dzięki temu Natalia mogła wziąć udział w pisemnym teście. Suma uzyskanych punktów z pracy badawczej i testu zdecydowała o zakwalifikowaniu uczennicy do etapu centralnego.

Tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Biologicznej zwalnia uczennicę z egzaminu maturalnego z biologii, co jest jednoznaczne ze stuprocentowym wynikiem z tego przedmiotu na świadectwie maturalnym. Otwiera to także szerokie możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia w zakresie kierunków przyrodniczych i medycznych.

Natalia Dziewa pracowała pod kierunkiem nauczyciela biologii mgr Bożeny Oleszek.

Gratulujemy!