3 grudnia 2014 – Nasi uczniowie w Sejmie RP

1

Uczniowie naszej szkoły: Klaudia Dajnowska z kl. I d, Karolina Strzałka z kl. I i oraz Benedykt Król z kl. I a wraz z p. prof. Renatą Krzesińską zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konferencji „Jan Karski. Człowiek i H/historia. Wyzwania dla współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej” zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Fundację Humanity In Action Polska we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Konferencja odbyła się w Sejmie RP w dniach 28 – 29 XI 2014 r. i była poświęcona edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji na rzecz praw człowieka.

Jan Karski był kurierem i emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Informował aliantów o tragicznej sytuacji ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką. Jego dramatyczne apele o ratunek dla narodu żydowskiego nie przyniosły rezultatów, – większość rozmówców nie dowierzała jego doniesieniom lub je ignorowała.

Postać i dokonania tego wielkiego Polaka posłużyły jako inspiracja do twórczego połączenia edukacji historycznej z edukacją antydyskryminacyjną i edukacją na rzecz praw człowieka.

Podczas dwóch dni intensywnej pracy odbyły się panele dyskusyjne i warsztaty, w czasie których uczestnicy konferencji wypracowali rekomendacje dla rozwoju edukacji na rzecz otwartości, dialogu i tolerancji w Polsce.

Gośćmi konferencji byli: Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej; Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu RP, prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu RP ds. Równego Traktowania oraz Iwona Śledzińska-Katarasińska, Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Konferencja była objęta patronatem Marszałka Sejmu RP.