29 marca 2019 – Licealiści na Uniwersytecie Medycznym

Klasa II g – medyczna w dniu 11.03.2019 r. uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Pierwsza część zajęć odbyła się w Centrum Symulacji Medycznej, gdzie uczniowie doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej. Na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, wykrywali kationy i aniony oraz przeprowadzali reakcje charakterystyczne dla różnych związków. Uczniowie byli bardzo aktywni, nabyli wiele nowych umiejętności i poszerzyli posiadaną wiedzę. Obejrzeli także bazę lokalową Uniwersytetu Medycznego.

Opiekunem grupy była pani Barbara Zielińska.