27 marca 2024 – Odkrywanie historii uniwersytetów

13 marca odbyło się drugie spotkanie w ramach Akademii Młodych Humanistów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w którym mieliśmy możliwość uczestniczyć. Tym razem zajęcia były zatytułowane: ,,Uniwersytet: dzieje, istota, misja”.

To zagadnienie rozważaliśmy pod kątem historii, literatury i filozofii.

Pierwszy wykład dotyczył historii, szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Jak powstały pierwsze  uniwersytety? W którym wieku pojawiły się w krajach europejskich oraz w jakich modelach edukacyjnych funkcjonowały? Dowiedzieliśmy się też o powstawaniu uczelni w Polsce, a konkretnie  w Lublinie, gdzie komitet Polonii z Petersburga przyczynił się do powstania pierwszego uniwersytetu w 1918 roku.

Na wykładzie z literatury szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być idealny uniwersytet, który dawałby satysfakcję z nauki i rozwoju zarówno wykładowcom jak i studentom? Interesującym elementem było rozpatrywanie tezy mówiącej o tym, że  obecnie uniwersytety przechodzą kryzys. Wspólnymi siłami doszliśmy do wniosku, że stały się przestrzenią, od której wymaga się od pewnego czasu nowoczesności i dążenia do idealnego modelu, z tego powodu współczesne uczelnie zaczynają przypominać korporacje i przestają cieszyć się rozwojem wiedzy.

Filozofia pozwoliła nam zapoznać się z definicją nauki, zrozumieć,  jakie są jej cele i czy jest ona źródłem prawdy. Uzyskaliśmy również odpowiedź na pytanie:  Jak odróżniać naukę od pseudonauki? Poznaliśmy wiele ciekawych pojęć definiujących zjawiska związane z nauką, m.in. intersubiektywna weryfikowalność ( możliwość potwierdzenia wyników badań innych naukowców) i falsyfikacja (próba obalenia lub udowodnienia jakieś teorii). Z dużym zainteresowaniem rozważaliśmy kwestię: Czy nauka odkrywa i czy może odkryć prawdę? Wywiązało się wiele dyskusji na ten temat, ale z pomocą profesora udało się dojść do wniosku, że dzisiejsza prawda może w przyszłości zostać  obalona przez inne odkrycia, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju nauki i samego człowieka.

Wynieśliśmy z tego spotkania dużą wiedzę i zdobyliśmy nowe doświadczenia. Pozwoli nam to z większym zrozumieniem podchodzić do nauki i obdarzyć zaufaniem uniwersytety, czyli miejsca, gdzie można zdobywać wiedzę.

Z niecierpliwością czekamy na kwietniowe spotkanie w ramach Akademii Młodych Humanistów.

Amelia Flis

w imieniu uczestników wykładów

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim