27 maja 2015 – Wyjazd na Festiwal Nauki w Krakowie

IMG_1139

18-osobowa grupa młodzieży z naszego liceum 21 maja 2015 roku uczestniczyła w XV Festiwalu Nauki w Krakowie. Festiwal Nauki to prestiżowe wydarzenie popularnonaukowe organizowane cyklicznie w Krakowie.Tegoroczne hasło festiwalu – „Oświeć się!”nawiązywało do uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2015 – Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Centrum wydarzeń festiwalowych było zlokalizowane na płycie Rynku Głównego w Krakowie, gdzie powstało „Festiwalowe Miasteczko Naukowe” oraz na terenie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy wycieczki z klas: II A, I A i I i, wspólnie z młodzieżą z innych szkół z całej Polski, mieli możliwość zwiedzania laboratoriów i pracowni naukowych, uczestniczenia w wykładach, prezentacjach i warsztatach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się symulatory lotów, pokazy robotów, eksperymenty fizyczne i chemiczne, pokazy geologiczne i przyrodnicze. Młodzież mogła obejrzeć ciekawe wystawy i zapoznać się z pracą naukową krakowskich uczelni wyższych.

Idea Festiwalu zrodziła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas przygotowań do obchodów 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej.Uniwersytet Jagielloński był głównym organizatorem przedsięwzięcia w latach 2000-2004. W kolejnych latach za organizację festiwalu odpowiadały: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.W maju 2015 r. Festiwal Nauki w Krakowie odbywał się – po raz pierwszy – pod przewodnictwem organizacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Opiekunkami młodzieży były pani Anna Dobraczyńska i pani Jadwiga Oleszek.