27 lutego 2021 – Sukces w międzynarodowym konkursie plastycznym

Dużym sukcesem uczniów klas graficznych naszego liceum zakończył się XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka. Główne nagrody otrzymały: Martyna Kulanin (II Ap) i Patrycja Pietruczyk (II Ap), wyróżnienia: Aleksandra Chara (III A) i Michalina Wieczorek (II Ap) oraz kwalifikację do wystawy: Amelia Oleszek (II Ap).

Głównym celem konkursu było szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz oraz upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada. Temat bieżącej edycji konkursu brzmiał: “Dzieciństwo w pasiakach”. Uczestnicy mogli przygotować prace dotyczące rodzin i dzieci w obozowej rzeczywistości, narysować ilustrację do wspomnień Bogdana Bartnikowskiego zawartych w książce “Dzieciństwo w pasiakach” lub zaprezentować współczesne obrazy zniewolenia dzieci.

Licealiści wykonali prace w grafice wektorowej. Przygotowując się do udziału w konkursie, młodzi ludzie poznali tragiczne losy więźniów obozu oraz wysłuchali wspomnień osób, których dzieciństwo przypadło na czas pobytu w obozie.

Prace konkursowe oceniało Jury, w skład którego wchodzili byli więźniowie KL Auschwitz-Birkenau, artyści plastycy, historycy, pracownicy naukowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Konkurs organizowany był przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem pani Anny Dobraczyńskiej, nauczyciela grafiki komputerowej.

Gratulujemy!