26 października 2017 – Święto prawników

25 października 2017 roku uczniowie z klas prawniczych naszego liceum w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika i Europejskiego Dnia Sprawiedliwości spotkali się z adwokatem reprezentującym Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie panem Jackiem Kraczkiem.

Europejski Dzień Prawnika (EDP) ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE. EDP jest obchodzony wspólnie z ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Ochrony Praw Człowieka.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej 4 edycji Europejskiego Dnia Prawnika adwokaci spotykają się z młodzieżą szkolną i prowadzą lekcje na tematy związane z różnymi formami pracy prawników.

Gość naszego liceum, także jego absolwent, spotkał się z uczniami zainteresowanymi wykonywaniem tego zawodu w przyszłości i zaprezentował wszystkie zawody prawnicze, jakie można obecnie wykonywać po studiach kierunkowych. Młodzież  z dużym zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat przebiegu studiów i specyfiki pracy zarówno tych dość znanych  np. sędziego, adwokata czy prokuratora, ale także funkcji  mniej rozpoznawalnych np. referendarza sądowego. Szczególne zainteresowanie młodzieży budziły anegdoty i informacje o nieznanych powszechnie obyczajach związanych z pracą prawników. Pan mecenas pozostawił młodzieży wiele praktycznych wskazówek związanych z tym, jak konsekwentnie i z powodzeniem przygotowywać się do wykonywania tego zawodu. Młodzież oceniła to spotkanie jako bardzo wartościowe i ciekawe.