25 października 2017 – Dzień Patrona Szkoły

24 października nasze liceum obchodziło Dzień Patrona, którym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji młodzież mogła uczestniczyć w prelekcji prowadzonej przez Pana majora Andrzeja Skubisza, który reprezentował Ministerstwo Obrony Narodowej. Zaproszony gość zapoznał młodzież z działaniami żołnierzy polskich podczas misji pokojowych ONZ w najbardziej zapalnych rejonach konfliktów w Afryce, Azji, Europie i na  Bliskim Wschodzie w celu zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Pan Andrzej Skubisz opowiadał młodzieży o swoich doświadczeniach podczas operacji zbrojnych w Iraku, udzielanej pomocy humanitarnej czy wybudowaniu pompy wodnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Spotkanie miało charakter wykładu opartego o prezentacje, zdjęcia oraz filmy. Uczniowie również mogli odpowiadać na pytania konkursowe oraz zdobyć drobne upominki. Spotkanie było cenną lekcją z wiedzy obronnej opartej na doświadczeniach żołnierzy polskich działających w operacjach podejmowanych przez ONZ.