25 listopada 2014 – Historyczny Konkurs Fotograficzny

Tematem konkursu są losy ziemian i zabytków kultury ziemiańskiej na Lubelszczyźnie po 1944 r. Za pomocą artystycznych form wyrazu, możliwości jakie stwarza współczesna fotografia i postęp technologiczny chcemy przyjrzeć się dorobkowi kulturowemu i cywilizacyjnemu tej ważnej dla historii Polski grupy społecznej i temu co stało się z tym dorobkiem po przejęciu władzy przez komunistów. Czytaj więcej…