24 stycznia 2018 – Patronat Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

22 stycznia 2018 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy naszego liceum z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, dzięki któremu młodzież z klas medycznych będzie mogła uczestniczyć w różnych formach działalności dydaktycznej Wydziału m. in. wykładach, warsztatach oraz prezentacjach. Uczniowie liceum pojadą także na Dni Otwarte uczelni, aby dokładnie zapoznać się z ofertą kształcenia na Wydziale Medycznym.   

Warto nadmienić, że nasze liceum posiada patronat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i uczniowie z klas medycznych korzystają z oferty ciekawych zajęć proponowanych przez uczelnię.

Wśród naszych absolwentów każdego roku liczna grupa młodzieży podejmuje studia na różnych kierunkach medycznych. Możliwość wyjazdu na uczelnię pozwala bliżej poznać środowisko akademickie poprzez bezpośrednie rozmowy ze studentami oraz pracownikami naukowymi uniwersytetów. Udział w zajęciach i warsztatach ułatwia młodzieży podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia.