24 listopada 2014 – Spotkanie z filmem

IMG_9084

21 listopada 2014r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju odbyło się „Spotkanie z filmami” V Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych. Organizatorami spotkania było LO im. ONZ oraz Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori. W tym kulturalnym przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie klas I i II liceum wraz z nauczycielami oraz członkowie Szkolnego Klubu Filmowego. Spotkanie i pokaz filmów prowadził Dyrektor Programowy V MFFHiW 2014 – pan Andrzej Brzoza, który był również reżyserem prezentowanego filmu dokumentalnego pt. „Pilot”.

W ramach edukacji filmowej obejrzano trzy filmy dokumentalne, poprzedzone wprowadzeniem pana A. Brzozy. Pierwsze dzieło pt. „ Paderewski – człowiek czynu, sławy i sukcesu” zostało wyreżyserowane przez Wiesława Dąbrowskiego w 2013r. Film otrzymał Srebrną Szablę na V FFHiW oraz nagrody filmowe na festiwalach w Chicago i na Florydzie. Był prezentowany w Polsce wśród 78 filmów, z których 20 nagrodzono tzw. Szablami. To ważna nagroda dla twórców, którzy zaprezentowali życiorys wybitnej, a niestety zbyt mało znanej osobowości z okresu odradzającej się Polski. Młodzież mogła zobaczyć zdjęcia, fragmenty filmów dokumentalnych, plakaty i afisze z koncertów „mistrza i czarodzieja klawiatury”, jak wtedy nazywano I. J. Paderewskiego. O tej wybitnej postaci, jak i o czasach, w których przyszło żyć i tworzyć Paderewskiemu, wypowiadały się znane wszystkim osoby, np. J. Waldorff czy Prymas Polski kardynał J. Glemp. Film był podzielony na kolejne etapy historyczne. Widzowie wzruszali się, słuchając: informacji o dzieciństwie mistrza, jego płomiennych przemówień, czytanych przez lektora listów oraz wypowiedzi prezydentów państw o tym wybitnym Polaku. Szacunek i podziw wzbudzały działania Paderewskiego na rzecz wolnej Polski, za które otrzymał najwyższe w wielu krajach odznaczenia państwowe, przyznane w Polsce, Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Młodzież w ciszy i skupieniu śledziła kolejne etapy życia artysty, wielkiego polityka i działacza społecznego, dzięki któremu Polska zdobyła niepodległość i była znana poza granicami. Film będzie wykorzystywany na zajęciach z historii i godzinach wychowawczych, by młodzież mogła dokładniej zapoznać się z działalnością tej wybitnej postaci.

Drugi film pt.”Wojsko polskie w NATO i UE” w reżyserii Norberta Rudasia otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Obrony Narodowej na V MFFHiW. Pan A. Brzoza zachęcał do obejrzenia tego dokumentu ze względu na panujące stereotypy dotyczące polskiego wojska. Widzów zachwyciły w filmie: szerokie plany, sceny z wykorzystaniem zwolnionego tempa, przedstawienie nowoczesnego sprzętu wojskowego z różnych perspektyw i w różnorodnym oświetleniu. Ciekawie zaprezentowano wywiady z oficerami poszczególnych jednostek, którzy prezentowali osiągnięcia swoich żołnierzy na tle świetnie dobranej muzyki ilustracyjnej i w otoczeniu żywiołów: wody, ognia i ziemi. Filmowcy osiągnęli zamierzony efekt, cisza na sali świadczy o zainteresowaniu (przynajmniej części widzów) nowoczesną armią XXI wieku.

Trzeci film autorski w reżyserii A. Brzozy dotyczył wydarzeń z II wojny światowej. Reżyser zaprezentował sylwetkę dzisiaj zapomnianego bohatera – lotnika AK, oficera startowego W. Gedymina, który wsławił się wieloma spektakularnymi czynami na terenie Polski. Niezwykle skromny, niewiele mówiący o swoich wyczynach, pogodzony z rzeczywistością po wojnie, dopiero po wielu latach może mówić przed kamerą o tamtych wydarzeniach. Nie czuje się bohaterem, chce „tak żyć, aby nikt mu niczego nie zarzucił”. Młodzież mogła poznać wspaniałego człowieka, od którego warto nauczyć się wytrwałości i pokory życiowej.

Wszystkie prezentacje podobały się widowni, a członkowie Klubu Filmowego zdobyli kolejny materiał do dyskusji. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji szkoły i współpracy z Fundacją Projektów Autorskich nauczyciele i uczniowie mogli uczestniczyć w ciekawym i niecodziennym przedsięwzięciu kulturalnym na terenie naszej szkoły.

Członkowie Szkolnego Klubu Filmowego