24 kwietnia 2020 – Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

24 kwietnia 2020 roku uczniowie klas trzecich zakończyli zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół nie mogła odbyć się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego w auli, podczas której wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. Spotkanie przeprowadzone zostało w formie on-line. W wideokonferencji uczestniczyło 212 maturzystów, wychowawcy klas trzecich i dyrekcja szkoły.

Dyrektor Jolanta Rycyk serdecznie wszystkich powitała i wyraziła nadzieję na spotkanie w murach szkoły. Pogratulowała uczniom ukończenia liceum i osiągniętych sukcesów oraz wyraziła wdzięczność za działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Podkreśliła, że świadectwa i listy gratulacyjne są przygotowane i czekają na możliwość ich odbioru przez młodzież. Z kolei nauczycielom i wychowawcom podziękowała za przygotowanie uczniów do matury i troskę o nich w tych trudnych dla wszystkich warunkach. Dyrektor Renata Obara przedstawiła listę uczniów wyróżnionych za naukę i 100% frekwencję oraz wymieniła finalistów olimpiad przedmiotowych.

Na zakończenie spotkania dyrektor Jolanta Rycyk przekazała życzenia dla tegorocznych absolwentów nadesłane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Lubelskiego oraz Starostę Biłgorajskiego. Życzenia swoim wychowankom złożyli także wychowawcy klas.