23 września 2018 – Zwycięzcy konkursów w Brukseli

Aleksandra Farion i Natalia Kusiak – uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ wyjechały na 3-dniową wycieczkę do Brukseli w dniach 25-29 czerwca 2018 roku, ufundowaną przez Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Wyjazd był nagrodą za wygraną w konkursie „My, młodzi w Unii Europejskiej” (A. Farion) oraz w Konkursie Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym (N. Kusiak).

W programie wycieczki oprócz zwiedzania miasta znalazł się także Dom Historii Europejskiej, który w bardzo ciekawy sposób prezentował przeszłość naszego kontynentu.  Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, w którym odbyło się spotkanie z posłem Krzysztofem Hetmanem. W długim wystąpieniu poseł przybliżył strukturę parlamentu, mówił o podejmowanych przez siebie inicjatywach i udzielał odpowiedzi na liczne pytania.

Znaczącą atrakcją wycieczki był wyjazd do Brugii, miasta w północno-zachodniej Belgii. Z powodu obfitości kanałów w historycznej części miasta nazywane jest ono flamandzką Wenecją. Historyczne centrum Brugii od 2000 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2002 roku Brugia została wybrana Europejską Stolicą Kultury. Skorzystaliśmy też ze sposobności ponad półgodzinnego rejsu kanałami, żeby poznać to miasto od strony wody. Wrażenie robiły przede wszystkim historyczne budynki usytuowane wzdłuż kanałów oraz coraz niższe zabytkowe mosty.

Opiekunem grupy był nauczyciel LO – Jan Maciocha.