23 października 2021 – Dzień św. Franciszka i Światowy Dzień Zwierząt

W dniach 4-9 października 2021 roku po raz kolejny obchodziliśmy w szkole Dzień św. Franciszka i Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji zostało podjętych szereg działań mających na celu uwrażliwienie młodych ludzi na los zwierząt oraz podkreślenie roli, jaką pełnią one w życiu człowieka.

Na lekcjach religii o życiu i działalności św. Franciszka opowiadały siostry z Zakonu Franciszkanek Misjonarek Maryi. Siostry z Łabuń, wykorzystując prezentację multimedialną, rozmawiały z młodzieżą o swoim patronie i działalności misyjnej na rzecz potrzebujących na całym świecie. Przestrzegały młodych ludzi przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji. Uczniowie z klasy psychologicznej wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju panią Monikę Szczerbę dotyczących wpływu zwierząt na psychikę człowieka oraz projektowali koszulki promujące opiekę nad zwierzętami. Natomiast w czytelni biblioteki szkolnej młodzież z klasy III Cg uczestniczyła w zajęciach biblioterapeutycznych pt. „Nasi czworonożni przyjaciele” prowadzonych przez panią Jadwigę Oleszek. Nadal w szkole prowadzona jest zbiórka środków pieniężnych, karmy oraz darów rzeczowych m. in. używanych koców, kołder i legowisk przeznaczonych na wsparcie działalności Biłgorajskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Podaj Łapę” oraz Przytuliska w Józefowie.

W działania na rzecz zwierząt zaangażowana była cała społeczność szkolna. Koordynatorem akcji była grupa „ONZ pomaga zwierzętom” pod kierunkiem pani Anny Dobraczyńskiej.