23 maja 2019 – Krew jest darem życia

22 maja w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z panią Małgorzata Mesek, pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani Mesek przybliżyła zagadnienia dotyczące akcji promującej honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego. Wyjaśniła również, jakie warunki należy spełnić, aby zakwalifikować się do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego. Zachęcała do zaangażowania się w ruch krwiodawstwa oraz wymieniła korzyści wynikające z przynależności do honorowych dawców.

Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane przed akcją poboru krwi, która odbędzie się na terenie naszej szkoły 11 czerwca 2019 roku.

Organizatorzy zapraszają pełnoletnich uczniów oraz mieszkańców miasta i powiatu do podzielenia się najcenniejszym darem – własną krwią.

Szkolne Koło PCK