22 września 2016 – Konferencja bibliotekarzy w Lublinie

dscf606719 września 2016 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyła się IV Konferencja nauczycieli  bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego. Spotkanie dotyczyło zagadnień ważnych dla środowiska bibliotekarskiego i nauczycielskiego, a także kwestii związanych z rolą bibliotek w edukacji. W tym roku obrady przebiegały pod hasłem „Przystanek czytanie – współpraca bibliotek pedagogicznych z bibliotekami szkolnymi w promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży”.

Na konferencji pani Anna Dobraczyńska – nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły miała możliwość zaprezentowania pracy biblioteki szkolnej. Przedstawiła najciekawsze działania służące promocji czytelnictwa, współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz działania charytatywne. Zwróciła uwagę na różnorodność projektów i przedsięwzięć oraz podkreśliła bardzo dobrą współpracę z dyrekcją oraz nauczycielami.

Zaznaczyła również, że wszystkie działania nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania młodzieży naszej szkoły, zawsze chętnie odpowiadającej na proponowane przez bibliotekę akcje i projekty.