22 stycznia 2020 – Nasi stypendyści

W dniu 10 stycznia 2020 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z województwa lubelskiego. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, zaproszeni goście, stypendyści, dyrektorzy i opiekunowie.

W bieżącym roku szkolnym stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie otrzymało 23 uczniów z województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych jest nasz uczeń Piotr Łaba.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów uzyskało 234 uczniów z województwa lubelskiego. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów został Jakub Złomański.

Gratulujemy!