22 grudnia 2015 – II Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej

16 grudnia 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie zorganizowany został II Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej, poświęcony twórczości Siergieja Jesienina. Poprzednia edycja była poświęcona twórczości Bułata Okudżawy. W tegorocznym konkursie brało udział ponad 40 uczestników z całej Lubelszczyzny. Przesłuchania odbywały się w Katedrze Filologii Słowiańskiej w auli Instytutu Neofilologii. Konkurs dzielił się na 4 kategorie: pieśń w języku rosyjskim, pieśń w języku polskim, recytacja w języku rosyjskim oraz recytacja w języku polskim. Nasza szkoła została wyróżniona dwiema nagrodami: W kategorii pieśni wykonywanej w języku rosyjskim II miejsce zajęły Magda i Martyna Koman, w kategorii recytacja w języku rosyjskim wyróżnienie zdobyła Anna Ksiądz. Naszą szkołę reprezentowali także Patrycja Mielniczek i Benedykt Król. Nauczycielem przygotowującym uczniów do występu w zakresie poprawności językowej była Pani Barbara Borowy. Konkurs przepełniony był wrażeniami, występom towarzyszyły ogromne emocje, uczestnicy starali się wypaść z jak najlepszej strony, a opiekunowie trzymali mocno kciuki za swoich podopiecznych.

 Patrycja Mielniczek, Klasa III i