21 marca 2018 – Kolejny Dzień Otwarty

21 marca 2018 roku, po raz kolejny w tym roku szkolnym, zorganizowaliśmy Dzień Otwarty dla młodzieży gimnazjalnej, która chciała poznać ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz możliwości rozwijania pasji oraz zainteresowań.

Podczas spotkań w auli z dyrekcją szkoły o godz. 9:00 i 11:00 goście zostali poinformowani o propozycjach klas na rok szkolny 2018/2019 oraz obejrzeli krótką prezentację multimedialną dotyczącą życia szkoły. Po części oficjalnej każda zorganizowana grupa gimnazjalistów w towarzystwie naszych nauczycieli i uczniów miała okazję obejrzeć bazę lokalową – sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, w tym nowo otwarte Centrum Grafiki Komputerowej, obiekty sportowe, strzelnicę, bibliotekę z czytelnią i wiele innych.

W kawiarenkach językowych – języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego gimnazjaliści brali udział w quizach, słuchali wrażeń naszych uczniów z wyjazdów na wymiany międzynarodowe, a także oglądali pamiątki przywiezione z miast partnerskich. Dla gości zostały przygotowane pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych, pokazy ratownictwa medycznego, sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych. W pracowni komputerowej odbyły się pokazy robotów, a w Centrum Grafiki Komputerowej zajęcia z tabletami graficznymi. W salach sportowych młodzież obejrzała prezentacje multimedialne i filmy z „Białych Szkół” oraz „Klas pod Żaglami”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w wojskach inżynieryjnych przygotowane przez 16. Tczewski Batalion Saperów w Nisku.

Na korytarzach i w salach lekcyjnych gimnazjaliści mogli zobaczyć stoiska przygotowane przez młodzież oraz opiekunów szkolnych organizacji i kół zainteresowań,  wystawę kronik szkolnych oraz ekspozycję z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do galerii zdjęć!