20 września 2020 – Licealiści sprzątali świat

Już po raz 27. w Polsce odbyła się ogólnoświatowa akcja „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Posprzątam swój kawałek Polski”, której celem było posprzątanie najbliższego otoczenia i zaangażowanie w edukację ekologiczną w swoim miejscu zamieszkania.

Zwyczajem lat ubiegłych młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. 18 września 2020 r. uczniowie klasy II Gg sprzątali tereny leśne o szczególnych walorach przyrodniczych w pobliżu zalewu Bojary oraz szlak turystyczny do szkółki leśnej na Rapach Dylańskich. Licealiści zbierali śmiecie mieszane oraz szkło. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach z ekologii lasu prowadzonych przez leśniczego Leszka Jaskowskiego z Nadleśnictwa Biłgoraj.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: pani Barbara Zielińska i pani Jadwiga Oleszek.