20 września 2017 – Wyjazd klasy II E do Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

14 września 2017 r. uczniowie klasy IIE I LO im. ONZ uczestniczyli w zajęciach studyjnych w Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu. Pierwsza część zajęć (prowadzona przez Panią Ewelinę Szumilak) poświęcona była omówieniu okoliczności powstania i funkcjonowaniu Obozu Zagłady. Młodzież zwiedziła miejsce upamiętnienia zagłady Żydów oraz otrzymała wyczerpujące informacje o przyczynach założenia Obozu właśnie w tym miejscu i ofiarach, które zostały  w nim unicestwione.

Druga część zajęć( prowadzona przez Panią Ewę Koper) poświęcona była zapoznaniu uczniów z bogatą kulturą żydowską –  motywem przewodnim był ślub i wesele w rodzinie ortodoksyjnych Żydów.