20 marca 2019 – Konkurs Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności

Drużyna z naszego liceum w składzie: Martyna Żarska, Jan Kumar i Krzysztof Gniewek zajęła II miejsce w finale XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności, który odbył się 14 marca 2019 r. w Klubie Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.

Do zawodów przystąpiło 7 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego wyłonionych w drodze eliminacji rejonowych. Konkurs składał się z części teoretycznej – testu wiedzy oraz sprawdzianu praktycznego – umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, rozpoznawania oraz użytkowania sprzętu obrony cywilnej i sprzętu do ochrony przeciwpożarowej.

Głównym organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z: Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Batalionem Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Zwycięskie zespoły nagrodzono pucharami oraz indywidualnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów.

Opiekunem uczniów był pan Wojciech Skrok.

Gratulujemy!