20 czerwca 2021 – Zapraszamy do Internatu

INFORMACJA DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O MIEJSCE W INTERNACIE SZKOLNYM

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych podań – kwestionariuszy.

2. Kwestionariusze o przyjęcie do internatu dostępne są:

3. Termin składania kwestionariuszy:

  • obecne klasy pierwsze i drugie do 30 czerwca2021r
  • przyszłoroczne klasy pierwsze do 30 lipca 2021r.

4. Wypełnione kwestionariusze można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły.

5. Lista przyjętych do internatu ogłoszona będzie 2 sierpnia 2021r. na tablicy ogłoszeń w szkole.