20 czerwca 2018 – Sukcesy młodych historyków

Karolina Rymarz z klasy 2B, Aleksandra Bełz z klasy 2F oraz Konrad Deryło z klasy 2gA zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Wolna-Niepodległa”,  zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.  Konkurs odbył się  w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego celem było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Województwa Lubelskiego Przemysław Czarnek.

Opiekunem Aleksandry Bełz i Konrada Deryło była p. Renata Krzesińska, a Karoliny Rymarz p. Dorota Kleban.

Gratulujemy!