2 grudnia 2020 – Stypendyści z I LO im. ONZ

Od wielu lat uczniowie naszego liceum otrzymują prestiżowe stypendia przyznawane za sukcesy w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

Minister Edukacji i Nauki wyróżnił w województwie lubelskim 29 uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. W tym wyjątkowym gronie są trzej uczniowie I LO im. ONZ: Piotr Łaba, Michał Nizio i Jakub Złomański.

Piotr Łaba jest finalistą LXXI Olimpiady Matematycznej, finalistą LXIX Olimpiady Fizycznej i finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki. Michał Nizio – to finalista 49. Olimpiady Biologicznej i finalista II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki. Jakub Złomański jest finalistą XLVI Olimpiady Geograficznej i finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii z elementami geologii.

Ponadto stypendiami Prezesa Rady Ministrów zostali uhonorowani: Piotr Łaba i Patrycja Pietruczyk  za promocję z wyróżnieniem do następnej klasy oraz najwyższą średnią ocen w szkole za rok 2019/2020.

Gratulujemy!