19 czerwca 2015 – Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji

konkurs_francuski_1

Dnia 9 czerwca b.r. odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji. Udział wzięło 49 osób. Spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Celem konkursu było :

  • popularyzacja wiedzy o Francji,
  • poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji europejskiej,
  • zachęcanie uczniów do nauki języka francuskiego,
  • stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu.

Tematyka konkursu obejmowała znajomość ogólnej wiedzy o Francji , podział administracyjny , historię ( zakres materiału omawiany w szkole ), położenie i warunki geograficzne regionów, walory turystyczne, święta i tradycje, kuchnię, muzykę, film, szkolnictwo, literaturę, sztukę, sport, transport, zakupy, życie codzienne.

Nagrody zostaną wręczone na koniec roku szkolnego.

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka języka francuskiego Małgorzata Osińska.

Oto wyniki w kategorii gimnazjum:

I miejsce:

Michał Wąsik  kl. III B    64 p.

Weronika Kuziak  kl. III B 64 p.

Zuzanna Grabowska  kl. II B 64 p.

II miejsce:

Karolina Kloc II B  63 p

III miejsce:

Wiktoria  Garabacz kl. III B    62 p.

Marcelina Mizak  kl. III B    62 p.

Martyna Obszyńska  kl. III B    62 p.

Oto wyniki w kategorii liceum:

I miejsc:

Kamila Dzierżanowska kl. I C 57 p.

II miejsc:

Emilia Łaba kl. II J 54 p.

III miejsc:

Kamila Bielak kl. I J 53 p.