19 czerwca 2015 – Stres – wróg czy przyjaciel?

IMG_5743

Uczniowie klasy I A liceum w dniu 19.06.2015 r. uczestniczyli w lekcji otwartej prowadzonej przez pedagoga szkolnego p. Małgorzatę Garbacz. Lekcja otwarta miała na celu poszerzenie wiedzy na temat stresu, uświadomienie indywidualnych różnic w radzeniu sobie ze stresem, nabycie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem. Uczniowie w czasie zajęć pracowali w grupach i na zasadzie burzy mózgów wykazali dużą wiedzę w tym zakresie.