18 marca 2019 – Akademia Młodych Humanistów

Licealistki z klasy II E: Jagoda Buczek i Natalia Kusiak zostały zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Akademia Młodych Humanistów, realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Pierwsze zajęcia dla nowej grupy słuchaczy, poświęcone życiu i twórczości Bolesława Leśmiana, odbyły się 14.03.2019 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Program obejmował: projekcję filmu dokumentalnego w reż. Nataszy Ziółkowskiej – Kurczuk pt. „W szumie gwiazd jestem”, dyskusję z udziałem m. in. reżysera, a także wykład pt. „Leśmian od nowa” prowadzony przez dr Joannę Lekan – Mrzewkę z Katedry Literatury Modernizmu, Instytutu Filologii Polskiej KUL. Zajęciom towarzyszyła wystawa opracowana przez prof. Agnieszkę Klubę zatytułowana „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą – Bolesław Leśmian (1877-1937)”, którą prezentował pan Adam Wiesław Kulik.

Aktywny udział w konferencjach, warsztatach i wykładach, zaliczenie co najmniej 4 semestrów i uzyskanie tytułu laureata Akademii Młodych Humanistów daje słuchaczom pierwszeństwo przyjęcia na studia prowadzone przez jednostki współtworzące program.

Kolejne spotkanie młodzieży zaplanowano na 5 kwietnia, a poświęcone będzie życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida.