18 maja 2022 – Udział licealistów w Święcie Polonistyki KUL

Uczniowie naszej szkoły z klas: III Dp i III Ep 17 maja 2022 roku wzięli udział w konferencji naukowej „O języku i wielkich – inaczej” zorganizowanej z okazji Święta Polonistyki przez Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas spotkania młodzież wysłuchała cyklu wykładów prowadzonych przez wykładowców akademickich w sali Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Roman Doktór, który wykładem „Ignacy Krasicki, jakiego nie znacie” przybliżył młodzieży postać najwybitniejszego pisarza epoki oświecenia w Polsce, człowieka niezwykle utalentowanego i wpływowego – Ignacego Krasickiego. Prezentując sylwetkę twórczą genialnego artysty, profesor zwrócił uwagę na jego niespotykaną wrażliwość komiczną oraz zręczne posługiwanie się ironią, autoironią, satyrą i groteską w kreowaniu świata i społeczeństwa II poł. XVIII wieku. Z kolei dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska wystąpiła z wykładem „Wokół historii języka” i zapoznała młodzież z periodyzacją dziejów języka polskiego. Zwróciła uwagę na ciągły proces zmian zachodzących w polszczyźnie i na podstawie licznych przykładów wytłumaczyła, jak rozwijał się nasz język od staropolskiego po współczesny. W ostatniej części spotkania prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa i dr hab. Zdzisław Kudelski wykładem pt. „Witkacy, Schulz, Gombrowicz – ekscentrycy literatury polskiej” zainteresowali młodzież wielkimi indywidualistami polskiej literatury nowoczesnej. Zwrócili uwagę na ich nowatorskie, niespotykane rozwiązania w zakresie literatury i sztuki oraz odbiegające od przyjętych na przełomie XIX i XX wieku norm i obyczajów społecznych. Konferencja była ciekawym i pożytecznym spotkaniem naukowym, poszerzyła wiedzę licealistów z zakresu literatury i historii języka polskiego.

Wycieczkę zorganizowała pani Jadwiga Oleszek we współpracy z panią Izabelą Skakuj i panią Barbarą Łagód.