18 lutego 2021 – Sukces Konrada w Olimpiadzie Informatycznej

Konrad Deryło z klasy II Hg należy do grona dziesięciu najlepszych uczniów z województwa lubelskiego wyróżnionych w zawodach I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawody zostały przeprowadzone w dniach 19 października – 23 listopada 2020 roku, a zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań algorytmiczno-programistycznych.

Olimpiada Informatyczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Adresowana jest do uczniów szkół średnich, którzy chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania w zakresie informatyki.

Gratulujemy!