18 kwietnia 2021 – Projekt eTwinning z języka rosyjskiego

Międzynarodowy projekt eTwinning „Wesołych Świąt Wielkanocnych”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym  projekcie eTwinning pod tytułem „Wesołych Świąt Wielkanocnych”.

eTwinning to nazwa jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie zdalnego kontaktu między szkołami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie mogli  realizować międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty międzyszkolne. 

eTwinning to bezpieczna internetowa przestrzeń współpracy międzynarodowej wyposażona w szereg funkcjonalności umożliwiający jak najefektywniejsze wykorzystanie zgromadzonych zasobów dydaktycznych.

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę ze szkołami średnimi z Warszawy, Turcji, Armenii i Mołdawii. Każdą szkołę reprezentowało 10 uczniów, uczących się języka rosyjskiego.

Nasze liceum reprezentowali uczniowie klas II w składzie:

  1. Patrycja Abramek – II Dg
  2. Aleksander Brzykcy – II Ag 
  3. Joanna Grabias – II Cp
  4. Kamil Grabowski  – II Ag
  5. Julia Hasiak – II Cp
  6. Karina Kita – II Gp
  7. Amelia Kusiak – II Cg
  8. Jakub Maciocha – II Ag
  9. Natalia Małer – II Ag
  10. Kornelia Spustek – II Cp

Pierwszym punktem projektu było zapoznanie. Każdy uczeń przygotował krótką autoprezentację. Uczestnicy nagrywali filmiki, przygotowywali prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki. Wszystkie materiały były zamieszczane w przestrzeni internetowej TwinSpace.

Nauczyciele – opiekunowie z każdego państwa zaprezentowali swoje szkoły i miasta podczas wideokonferencji.

Drugim zadaniem uczniów było opisanie wybranej tradycji wielkanocnej w dowolnej formie. Uczestnicy przygotowali interesujące prezentacje multimedialne, filmiki, plakaty, infografiki.

Każdy  uczestnik również przygotował wirtualną wielkanocną kartkę świąteczną. 

Na koniec uczniowie wybrali najpiękniejszą kartkę świąteczną. Z naszego liceum najbardziej się spodobały uczestnikom życzenia przygotowane przez uczennicę klasy II Cp Joannę Grabias.

Uczestnicy na koniec wypełnili ankietę podsumowującą projekt, który ocenili bardzo pozytywnie.

Wszystkie prace uczniów były zamieszczane na stronie internetowej projektu. Oprócz tego, uczestnicy projektu mogli komunikować się ze sobą, dyskutować, wymieniać się opiniami na forum projektu. 

Opinie niektórych uczestników  projektu:

Kamil Grabowski – uczeń klasy II Ag I LO im. ONZ:

„Dużo skorzystałem na projekcie. Udało mi się podszkolić moją znajomość języka rosyjskiego, a także poznać zwyczaje wielkanocne obchodzone w innych krajach. Ogromną satysfakcję dała mi także możliwość przedstawienia polskich tradycji wielkanocnych obcokrajowcom”.

Patrycja Abramek – uczennica klasy II Dg I LO im. ONZ:

„Dzięki projektowi mogłam ciekawie i efektywnie spędzić mój czas wolny i podszkolić znajomość języka rosyjskiego”.

Uczennica Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie:

„Dzięki projektowi rozwinęłam umiejętności tłumaczenia i posługiwania się programami graficznymi. Mogłam również rozwijać swoją kreatywność. Projekt poszerzył zakres mojego słownictwa z języka rosyjskiego oraz zmotywował mnie i zachęcił do nauki języków obcych. Wydaje mi się, że dzięki eTwinningowi zdobyłam większą pewność siebie i przekonałam się, że nauka języków obcych jest naprawdę przydatna w życiu. Z taką pewnością siebie chętniej uczę się i staram się stawiać sobie coraz to nowe cele.”

Dorota Marczak – nauczycielka języka rosyjskiego i autor projektu:

„Moi uczniowie osiągnęli wspaniałe rezultaty dzięki udziałowi w tym  przedsięwzięciu. Uczestnicy podnieśli swój poziom znajomości języka obcego i wykorzystania nowych technologii (TIK). Korzystając z różnorodnych narzędzi (np. Canva, Straw Poll, Audacity, Movie Maker), tworzyli niezwykle interesujące materiały. Jestem z ich pracy bardzo zadowolona i cieszę się, że tak świetnie sobie poradzili.” 

Zachęcamy do zalogowania się i zapoznania ze stroną projektu:

https://twinspace.etwinning.net/167489/materials/images

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w programie!

Dorota Marczak – nauczyciel języka rosyjskiego