18 grudnia 2019 – W pogoni za umykającym piórem… czyli teatralna lekcja literatury i życia

Czy można schwytać porwane przez wiatr pióro? Czy można odzyskać stracony czas? Niemożliwe? Ależ tak, jeśli uruchomimy wyobraźnię i zainspirowani obrazem, dźwiękiem i słowem damy się przenieść do teatru wyobraźni z czasów Kochanowskiego i Szekspira. Niezwykły spektakl „Janowym piórem” przygotowany przez artystów teatru „Artenes” z Wrocławia wystawiony w dniu dzisiejszym na scenie BCK był do tego okazją dla uczniów klas humanistycznych naszej szkoły.

Motyw przewodni widowiska – umykające w czasie i przestrzeni pióro Mistrza z Czarnolasu – powiązał sceniczne obrazy z różnych etapów życia najwybitniejszego poety polskiego z czasów renesansu, pozwalając spojrzeć na niego jak na zwykłego człowieka doświadczającego bliskich każdemu pragnień i trudów. Zastosowana przez twórców spektaklu konwencja wędrówki w czasie i przestrzeni była udanym sposobem na wyrażenie refleksji o kondycji człowieka poddanego siłom dobra i zła niezależnie od czasów, w których żyje oraz wartości warsztatu literackiego dla, także współczesnych, adeptów sztuki poetyckiej. Przypomniane teksty Mistrza Jana także dzięki ich muzycznym interpretacjom zabrzmiały zaskakująco aktualnie i przypomniały, że wartość godności każdego z nas, miłości, zdrowia i życia pozostają stale aktualne.

Dzisiejszy spektakl był ciekawą i wartościową lekcją literatury staropolskiej.