18 czerwca 2024 – Sukces plastyczny Agnieszki

Agnieszka Popko z kl. III A została wyróżniona w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Czesław Miłosz w moich oczach” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu portretu Czesława Miłosza – polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, inspirowanego jego twórczością. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań literackich, kształtowanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi, a także promowanie talentów uczniowskich na forum pozaszkolnym.
​Opiekunem uczennicy była pani Jadwiga Oleszek.
Gratulujemy!