17 czerwca 2021 – Nagrody w wojewódzkim konkursie plastycznym

Uczennice klas graficznych zdobyły nagrody i wyróżnienia w XIX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Rodzina – w leśnym zakątku”. Konkurs organizowany był przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe nagrody otrzymały: Martyna Kniaziowska (II Ap) i Amelia Oleszek (II Ap), wyróżnienie Adrianna Rapa (II Ag). Uczennice przygotowały prace w grafice wektorowej.

Na konkurs nadesłano 619 prac z 95 placówek z całego województwa lubelskiego. Głównym celem konkursu była możliwość przedstawienia rodziny jako nadrzędnej wartości w życiu człowieka wpływającej na rozwój społeczny i emocjonalny młodych ludzi oraz wskazanie ważności kontaktu z przyrodą i zdobywanie wiedzy na temat środowiska.

Opiekunem uczennic jest pani Anna Dobraczyńska, nauczyciel grafiki komputerowej.

Gratulujemy!