16 stycznia 2020 – X Jubileuszowe spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkół Partnerskich

Dnia 09.01.2020 roku klasa II F uczestniczyła w spotkaniu ze szkołami partnerskimi zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie pod hasłem „Lekcja literatury. Gombrowicz czyta Słowackiego”. Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów: o twórczości Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza (prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski i dr hab. Aleksander Wójtowicz) oraz o polskiej noblistce Oldze Tokarczuk.

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny Natalii Wilk (wokal) i Tomasza Momota (fortepian), którzy zaprezentowali m. in. śpiewaną wersję wiersza J. Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. Młodzież miała również możliwość wysłuchania lekcji literatury według „Ferdydurke” W. Gombrowicza w wykonaniu aktorów Teatru Provisorium.

Spotkanie dostarczyło uczniom ciekawych informacji o czasach, w których żyli Słowacki i Gombrowicz, twórczości obu pisarzy oraz skłoniło do namysłu nad wartościami, jakie można odnaleźć w polskiej literaturze.